kto to jest ludożerca?

kto to jest ludożerca?

Pytania i Odpowiedzikto to jest ludożerca?
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

W obecnych czasach mianem ludożercy określa się takiego człowieka, który zaspokaja swój głód jedząc mięso należącego do innego człowieka. Mówi się, że ludożerca praktykuję kanibalizm, jest to właśnie praktyka, która polega na zjadaniu osobników tego samego gatunku. Odmianą kanibalizmu związaną z jedzeniem ludzi jest nekrofagia. Do aktów ludożerczych doszło prawdopodobnie w 1098 roku podczas oblężenia Maarratu, powodem ludożerstwa miał być wtedy bardzo wysoki poziom głodu. Ludożerstwo jest także spotykane u różnych ludów, które praktykują je ze względów rytualnych. Bardzo szczególny i okrutny sposób ludożerstwa jest praktykowany do dziś w Chinach, gdzie się zjada ludzkie płody. W latach 1932-1933 doszło do masowego ludożerstwa w ZSRR, podczas wielkiego głodu na Ukrainie. Zdarza się, że ludożerstwo ma miejsce wśród psychopatycznych morderców, którzy zjadają swoje ofiary. Istniało jeszcze wiele krajów, w których miejsce miało ludożerstwo, jednak każdy ludożerca powinien się liczyć z tym, ze ludzkie mięso może być szkodliwe dla zdrowia. Tomasz szatkowski

Twoja odpowiedź

15 + 11 =