kto to jest zyrant

kto to jest zyrant

Pytania i Odpowiedzikto to jest zyrant
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Termin „żyrant” pochodzi z mowy potocznej i nie jest formalnym określeniem. Oznacza poręczyciela. Poręczyciel jest to wyznaczona przez zaciągającego dług osoba, która wstawia się za nim, potwierdzając, że jest on czy ona w stanie spłacić zaciągany dług. Poręczyciel gwarantuje, że dług zostanie spłacony. W razie, kiedy osoba, która zaciągnęła dług nie wywiązuje się z jego spłaty, odpowiedzialność za dług spada na żyranta. Poręczycielstwo polega na zawarciu umowy cywilno-prawnej między poręczycielem, dłużnikiem, a wierzycielem. Poręczyciel zobowiązuje się dopilnować spłaty długu. Poręczyciel często wymagany jest przy np. zaciąganiu kredytu. Jeżeli osoba, która chce zaciągnąć kredyt nie dostaje dostatecznego wynagrodzenia na spłatę kredytu, wówczas uruchamia się poręczyciela. Na przykład, przy zaciąganiu kredyty studenckiego (student jest przecież osobą nieaktywną zawodowo) wymaga się poręczenia przez dwie osoby (dla zagwarantowania, że dług zostanie spłacony). Dawniej żyrant oznaczał osobę, która legitymuje się wekslami.

Twoja odpowiedź

4 + 0 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami