kto ustala kursy walut

kto ustala kursy walut

Pytania i Odpowiedzikto ustala kursy walut
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Politykę walutową reguluje najwyższy organ ekonomiczny w Polsce – Narodowy Bank Polski. Stosunek złotego do obcych walut ustala Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej (jest to organ decyzyjny NBP). O kursie waluty decyduje popyt na nią. Działa tu taka sama zasada, jaka reguluje rynek. Kurs waluty zależy od czynników politycznych, takich jak sytuacja polityczna, stan zbrojeniowy, napięcia między państwami; czynników ekonomicznych, takich jak popyt, podaż, ceny na rynku walutowym, stan gospodarki państwowej, oprocentowanie i tym podobne. Dużą rolę odgrywają także prognozy. Państwa, które przeżywają bum turystyczny, mogą liczyć na wzrost ceny waluty krajowej w okresie wakacyjnym. Kurs może zostać zwiększony lub zmniejszony sztucznie – przez odpowiednie organy państwowe. Mówimy wówczas o dewaluacji i rewaluacji. Samoistne, naturalne zmiany kursów noszą nazwę deprecjacji (przy spadku ceny waluty) oraz aprecjacji (przy wzroście). Kurs walutowy zmienia się niemal codziennie, mniej lub bardziej znacząco.

Twoja odpowiedź

0 + 2 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami