Kto utworzył Armię Czerwoną?

Kto utworzył Armię Czerwoną?

Pytania i OdpowiedziKto utworzył Armię Czerwoną?
Zespół Qlix Personel zapytał 1 rok temu

Armia Czerwona powstała w 1918 roku. Wojska bolszewickie (nazywane także Gwardią Czerwoną) stały się wyżej wspomnianą Armią Czerwoną. Początkowo, armia przyjmowała ochotników. Jednak z końcem 1918 roku, obowiązkiem stała się powszechna służba wojskowa. Tylko w latach 1919-1920 z tej formacji wojskowej zdezerterowało w przybliżeniu trzy miliony żołnierzy. Wojsko to stacjonowało w ośmiu okręgach na terytorium Rosji Radzieckiej. Był to obszar Ukraiński, Białoruski, Środkowo Azjatycki, Kaukaski, Syberyjski, Nadwołżański, Moskiewski i Leningradzki. W razie zagrożenia terytorialnego działała również Armia Kaukaska, czy Armia Dalekiego Wschodu. Rosja posiadała również 19 Korpusów Strzeleckich, po 2000 żołnierzy w każdym. Brygady były jednolite narodowo. Każdą brygadę tworzyli żołnierze, którzy pochodzili z różnych narodów, od wieków żyjących na terenie Rosji Radzieckiej. Stworzono także jednostkę, która obsługiwała czołgi. Działało także lotnictwo wojskowe, które posiadało ponad 500 samolotów.

Twoja odpowiedź

11 + 18 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami