kto wybiera dyrektora szkoły?

kto wybiera dyrektora szkoły?

Pytania i Odpowiedzikto wybiera dyrektora szkoły?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Dyrektor szkoły to najważniejsza osoba, która pełni funkcje osoby zarządzającej taką placówką. To dyrektor wybiera nauczycieli oraz pracowników tej placówki. Do niego także należy ostatnie zdanie w podejmowanych decyzjach. Pełni również funkcję reprezentatywną, czyli to on w wszystkich urzędach załatwia wszystkie sprawy dotyczące jego szkoły. Bardzo często dyrektor zwołuje apele, aby przekazywać uczniom najważniejsze komunikaty. Mówiąc prościej człowiek taki musi zajmować się wszystkimi sprawami dotyczącymi swojej placówki, może on mieć oczywiście zastępcę. Dyrektor szkoły wybierany jest w drodze konkursu. Wójt powołuje specjalna komisję konkursową, która ma za zadanie wybrać podjąć decyzję o wyborze dyrektora. Konkurs odbywa się w trzech fazach, a mianowicie: ocena zgłoszeń, ocena kandydatów oraz głosowanie. w głosowaniu zostaje wybrany kandydat, którego musi jeszcze zaakceptować organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli kurator oświaty. Po tym kroku kandydat zostaje pełnoprawnym dyrektorem szkoły. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

12 + 16 =