Na czym polega gra na giełdzie?

Na czym polega gra na giełdzie?

Pytania i OdpowiedziNa czym polega gra na giełdzie?
Zespół Qlix Personel zapytał 3 lata temu

Gra na giełdzie polega na kupnie oraz sprzedaży papierów wartościowych w taki sposób, aby osiągnąć z tego tytułu jak największy zysk. Papiery wartościowe emitowane są przez spółki akcyjne – najczęściej firmy potężne i prężnie prosperujące. Osoba pragnąca kupić akcje, a tym samym zostać udziałowcem w danej firmie zgłasza ten fakt do biura maklerskiego. Makler przedstawia klientowi dostępne na giełdzie akcje wraz z cenami, decyzję jednak o tym, które papiery wartościowe zakupić podejmuje wyłącznie klient. Decyzja ta prawie zawsze wiąże się z wielodniowymi analizami i obserwacją statystyk spółki, akcje której chcemy zakupić. Po kupnie akcji udziałowiec może je sprzedać w dowolnym momencie, celem jest jednak osiągnięcie jak najwyższej ceny sprzedaży, co wiąże się w większym zyskiem. Udziałowiec ma prawo także trzymać akcje do momentu wypłaty dywidendy – spółka akcyjna co jakiś czas przeznacza część swojego zysku netto do podziału pomiędzy udziałowców. Wielkość dywidendy zależy od ilości posiadanych akcji – im więcej akcji, tym więcej pieniędzy otrzymamy.

Twoja odpowiedź

20 + 13 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami