Napisz co było zapisane w deklaracji praw człowieka i obywatela?

Napisz co było zapisane w deklaracji praw człowieka i obywatela?

Pytania i OdpowiedziNapisz co było zapisane w deklaracji praw człowieka i obywatela?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Karta Narodów Zjednoczonych tylko w ogólnikowy sposób definiowała prawa człowieka, dlatego światowe mocarstwa postanowiły ją skonkretyzować. Na konferencji w San Francisco został poddany pomysł stworzenia takiego dokumentu. Organem, który miał ją stworzyć była Rada Gospodarczo – Społeczna. Prace nad deklaracją trwały dwa lata od 1947 do 1948 roku. Została ona uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela składa się ze wstępu i trzydziestu artykułów, we wstępie czyli preambule wskazane są motywy jej powstania. Pierwsze trzy artykuły mają charakter ogólny i są poświęcone wolności, równości i braterstwu. Kolejne czyli od 4-21 mówią o prawach obywatelskich i politycznych. Deklaracja opisuje zakaz niewolnictwa, torturowania, karania lub traktowania w sposób nieludzki, okrutny, lub poniżający. Obywatel ma prawo do ochrony i osobowości prawnej, sądowej, swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa, małżeństwa i założenia rodziny, własności, wolności myśli, wyznania, sumienia. Artykuły 22-27 mówią o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych artykuł 29 podkreśla obowiązki jednostki wobec państwa w którym żyje.

Twoja odpowiedź

18 + 17 =