Napisz czym była kara talionu

Napisz czym była kara talionu

Pytania i OdpowiedziNapisz czym była kara talionu
Zespół Qlix Personel zapytał 1 rok temu

Hammurabi był to jeden z władców starożytnego państwa leżącego pomiędzy Tygrysem a Eufratem czyli Mezopotamią. Był to władca absolutny, cała władzaskupiała się w ręku panującego, zawsze w państwie o charakterze absolutystycznym panuje silna dynastia, która dba o umocnienie swojej pozycji. Monarcha czy przywódca zawsze dba o to aby państwo było silnie zmilitaryzowane oraz powiększało swoje strefy wpływów. W tym celu zawsze posiada nowoczesną armię dobrze wyszkoloną flotę, tak też było w Mezopotamii. Wszystkie reformy były przyjmowane przez lud bez oporów. Hammurabi, zasłynął utworzeniem kodeksu prawnego, nazywanym jego imieniem. Główne zasady prawne, to przepisy o charakterze karnym, głównie dotyczyły sfery prywatnej rzeczowej i małżeńskiej. Każdy przepis był kazuistyczny, czyli bardzo szczegółowy. System kar był oparty na zasadzie prawa talionu, czyli mówiąc dokładniej oko za oko, ząb za ząb. Czyli kara powinna być identyczna w stosunku do czynu. Mimo to nie traktowano równo wszystkich członków społeczeństwa.

Twoja odpowiedź

20 + 6 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami