napisz czym zajmuje się organizacja ekologiczna greenpeace?

napisz czym zajmuje się organizacja ekologiczna greenpeace?

Pytania i Odpowiedzinapisz czym zajmuje się organizacja ekologiczna greenpeace?
Zespół Qlix Personel zapytał 11 miesięcy temu

Greenpeace jest organizacją ekologiczną. To międzynarodowa, apolityczna organizacja, powstała w 1971 roku. Zajmuje się przeprowadzaniem na drodze pokojowej akcji, które mają na celu ochronę środowiska. Akcje te są poparte rzetelnie opracowanymi badaniami, analizami i statystykami. Greenpeace zajmuje się ochroną przyrody, rozumianej w różny sposób. Ochrona przyrody obejmuje m.in. ochronę fauny i flory. Greenpeace prowadzi m.in. akcje na rzecz ratowania wielorybów, fok i delfinów. Organizacja słynna jest z akcji na rzecz zapobiegania skażeniu mórz i oceanów. Greenpeace prowadzi akcje informacyjne, dotyczące ochrony naszego środowiska przed szkodliwym, groźnym i toksycznym działaniem substancji radioaktywnych i innych toksyn. Organizacja ta prowadzi propagandę mającą na celu stworzenie międzynarodowego prawa, które zapewniałoby prawidłową ochronę lasów, zwłaszcza tropikalnych. Greenpaeace stara się walczyć z prowadzeniem badań, mających na celu stworzenie broni jądrowej. Stara się również stworzyć właściwą ochronę atmosfery, by nie była ona niszczona przez zanieczyszczenia chemiczne. Ponadto organizacja ta stara się znaleźć nowe, nietypowe i oryginalne źródła energii.

Twoja odpowiedź

17 + 18 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami