o czym była ewangelia

o czym była ewangelia

Pytania i Odpowiedzio czym była ewangelia
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Ewangelią nazywamy cztery księgi Nowego Testamentu, które mówią o narodzinach, działalności i śmierci Jezusa Chrystusa. Na kartach Ewangelii zawarte jest nauczanie Syna Bożego, który przyszedł na świat, by dać świadectwo o Bogu, swoim Ojcu, i zbawić ludzi. Mamy cztery Ewangelie, napisane przez uczniów i wyznawców Chrystusa: Jana, Mateusza, Łukasza i Marka. Często wiele trudnych problemów moralnych jest w Ewangeliach przedstawionych w postaci przypowieści, dzięki czemu łatwiej jest, zarówno nam, jak i ludziom wówczas żyjącym, zrozumieć zasady wiary. Koronne miejsce we wszystkich opisach życia Jezusa spełnia przedstawienie jego męczeńskiej śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Fragment ewangelii czytany jest na każdej Mszy Świętej, co jest znakiem, jak bardzo ważne powinno być to pismo dla każdego chrześcijanina. Również kazanie nawiązuje zwykle do czytanego wcześniej Słowa Bożego. Na każdy dzień roku liturgicznego przypada inny fragment ewangelii. Aby dowiedzieć się, co jest przedmiotem rozważania danego dnia, należy zakupić gazetę o treści religijnej lub odszukać taką informację w Internecie.

Twoja odpowiedź

20 + 18 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami