O czym jest „Kordian”?

O czym jest „Kordian”?

Pytania i OdpowiedziO czym jest „Kordian”?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

„Kordian” Juliusza Słowackiego to polemiczna odpowiedź na Mickiewiczowską „Dziadów” część III. Tytułowy bohater jest rozpoetyzowanym, samotnym chłopcem, którego dręczy romantyczna choroba duszy – „jaskółczy niepokój”. Wyobcowany, spragniony miłości do kobiety, na drodze bolesnego dojrzewania chce odnaleźć sens życia. Odbywa więc podróż po Europie, okupioną fundamentalnymi rozczarowaniami wieku dojrzewania, by ostatecznie dotrzeć w miejsce będące centrum świata (Mont Blanc) i mocą własnego geniuszu, w bliskości Boga, wyznaczyć sobie cel. Zostaje spiskowcem, który – nadal samotnie – próbuje zabić cara. Obezwładniony przez Strach i Imaginację, trafia do szpitala wariatów, co podkreśla jeszcze istotę jego życia romantycznie skłóconego ze światem. Mesjanizmowi Mickiewicza przeciwstawiony został winkelriedyzm, czyli pogląd nawiązujący do średniowiecznej legendy o szwajcarskim rycerzu Arnoldzie Winkelriedzie, który w czasie bitwy świadomie skierował na siebie tyle nieprzyjacielskich lanc, że przez wytworzone w ten sposób puste miejsce mogli się przedrzeć jego współtowarzysze i wygrać walkę. Pokolenie Słowackiego, które symbolizuje Kordian, musi poświęcić życie dla przyszłego zwycięstwa ojczyzny, lecz śmierć ta powinna mieć sens realny, a nie jedynie religijny (mesjański).

Twoja odpowiedź

4 + 4 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami