Od czego zależy liczebność populacji?

Od czego zależy liczebność populacji?

Pytania i OdpowiedziOd czego zależy liczebność populacji?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Liczebność populacji, czyli liczba osobników w zespole jakiegoś gatunku żyjącego w danym środowisku w jednym czasie i oddziałującym na siebie wzajemnie jest zależna od kilku kwestii. Pierwszą z nich jest liczba osobników, którzy przybywają do gatunku albo poprzez rozród albo imigrację z zewnątrz. Im więcej, tym oczywiście populacja rośnie. Ściśle z tym związane jest też działanie przeciwległe, czyli wymieranie oraz emigracja osobników. Śmiertelność może mieć wiele przyczyn- złe warunki, choroby, słabość gatunku, oddziaływanie innych gatunków i inne. Podobnie zresztą rzecz się ma przy emigracji. Te cztery czynniki – imigracja i rozród oraz emigracja i śmiertelność składają się na liczebność danej populacji. Może się ona zmieniać w czasie, mówimy wtedy o dynamice liczebności populacji. Przedstawia się ją za pomocą wykresów, które przybierają odpowiedni kształt. Liczebność populacji może się zmniejszać lub zwiększać systematycznie, ale mogą też występować okresy nagłych wzrostów lub spadków na skutek chociażby epidemii, jakiejś katastrofy, ale też masowych wylęgów.

Twoja odpowiedź

18 + 2 =