odpowiedz czym różni się dochód narodowy od produktu krajowego brutto?

odpowiedz czym różni się dochód narodowy od produktu krajowego brutto?

Pytania i Odpowiedziodpowiedz czym różni się dochód narodowy od produktu krajowego brutto?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Istnieje różnica między dochodem narodowym (PNN) i produktem krajowym brutto (PKB). Produkt Narodowy Netto (dochód narodowy) jest sumą dochodów uzyskanych przez wszystkich obywateli zamieszkujących dany kraj oraz przez wszystkie osoby prawne, które mają siedzibę firmy w swoim kraju. Dochody te zostały uzyskane dzięki wykorzystaniu następujących czynników produkcji: ziemia, kapitał, praca. Suma ta równa się całkowitej wartości pochodzącej z wytworzenia dóbr i usług. Należy jednak pamiętać, że jest ona odpowiednio pomniejszona o koszty amortyzacji. Kosztami amortyzacji nazywamy koszty, wynikające z zużycia czynników produkcji. Wyróżniamy następujące rodzaje produktu krajowego netto: pierwotny, wtórny i ostateczny. Z kolei produkt krajowy brutto (PKB) to opis wartości dóbr i usług finalnych, które zostały wytworzone w danym kraju w danej jednostce czasu, np. podczas jednego roku. PKP jest to wartość dodana, która została wytworzona w danym kraju, przez wszystkie gospodarujące podmioty. Nie ma tutaj znaczenia m.in. pochodzenie kapitału czy też forma własności przedsiębiorstwa.

Twoja odpowiedź

2 + 8 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami