skąd wziąć akt urodzenia?

skąd wziąć akt urodzenia?

Pytania i Odpowiedziskąd wziąć akt urodzenia?
Zespół Qlix Personel zapytał 11 miesięcy temu

Akt urodzenia to dokument, za którego tworzenie i przechowywanie odpowiedzialny jest dany urząd stanu cywilnego, na obszarze działania którego stwierdzono urodzenie się dziecka. Jest to tzw. właściwość miejscowa. Jest to akt stanu cywilnego, który potwierdza fakt urodzenia się danego dziecka. Dokument ten tworzy księgę cywilną. Jest to jednocześnie jedyny dokument, który potwierdza rzeczywiście fakt urodzenia się danej osoby. Można go obalić lub unieważnić jedynie przez właściwie przeprowadzoną, określoną prawnie, procedurą unieważnienia aktu urodzenia. W akcie urodzenia zawarte są następujące informacje: imię lub imiona dziecka, jego nazwisko, płeć, miejsce i konkretną datę jego urodzenia, nazwiska i imiona jego rodziców, miejsca i daty ich urodzin oraz ich miejsce zamieszkania. Akt urodzenia w przypadku gdy nie jest przechowywany przez właściwy urząd stanu cywilnego, może znajdować się jeszcze w archiwum państwowym. Zgodnie z przepisami prawnymi, w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka, należy to zgłosić do urzędu stanu cywilnego, który jest właściwy ze względu na obszar urodzenia się tego dziecka.

Twoja odpowiedź

20 + 12 =