wyjaśnij pojęcie vacatio legis

wyjaśnij pojęcie vacatio legis

Pytania i Odpowiedziwyjaśnij pojęcie vacatio legis
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Vacatio legis, czyli tak zwane „próżnowanie ustawy” to czas pomiędzy publikacją określonego aktu prawnego, a datą jego wejścia w życie. Okres taki jest ustalany po to, aby każdy zainteresowany miał możliwość i czas do zapoznania się z nowym przepisem oraz do ewentualnego przygotowania się na zmiany. Vacatio legis jest prawem regulowanym przede wszystkim przez ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych z 20 lipca 2000 roku. Ustawa ta mówi, że powszechnie obowiązujące akty prawne, które ogłaszane są w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po czternastu dniach od daty ich ogłoszenia. Istnieją przypadki, że termin ten jest dłuższy, wtedy stanowi o tym konkretny akt normatywny. Analogicznie zdarza się, iż przepisy wchodzą w życie wcześniej, nawet w dniu ich ogłoszenia, musi to jednak być powodowane ważnym interesem państwa i obywateli (chodzi tu głównie o przypadki, kiedy zwłoka mogłaby doprowadzić do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia). Drugim warunkiem jest brak przeszkód wynikających z zasad demokratycznego państwa prawnego.

Twoja odpowiedź

14 + 11 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami