Wyjaśnij znaczenie terminu lesistość

Wyjaśnij znaczenie terminu lesistość

Pytania i OdpowiedziWyjaśnij znaczenie terminu lesistość
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Lesistość to udział powierzchni leśnej wyrażony w procentach w ogólnej powierzchni danego terenu. Do powierzchni leśnej zaliczamy nie tylko obszary pokryte drzewostanem , ale i tereny częściowo pokryte drzewostanem, jak np. szkółki leśne, plantacje choinkowe, zręby, itp. Poziom lesistości na świecie zależy od mnóstwa czynników geograficznych. Są to przede wszystkim warunki glebowe i wodne, klimat oraz w coraz większym stopniu także antropogeniczna działalność człowieka na danym terenie, tzw. deforestacja. Największa lesistość na kuli ziemskiej występuje w klimacie umiarkowanym, na obszarze tajgi oraz w strefie klimatu równikowego. Deforestacji obecnie w największym stopniu ulegają lasy równikowe, szczególnie dziewiczy obszar puszczy amazońskiej. Lesistość na świecie zmieniała się na przestrzeni wieków – największe znaczenie odegrał rozwój kolejnictwa i górnictwa oraz odkrycie technologii produkcji papieru. Obecnie lesistość w Polsce wynosi ok. 29,2% (stan na 2010 rok), na świecie natomiast obszarem w największym stopniu pokrytym lasami jest Europa Wschodnia – ok. 46%.

Twoja odpowiedź

13 + 6 =