za co odpowiada lewa polkula mozgu?

za co odpowiada lewa polkula mozgu?

Pytania i Odpowiedziza co odpowiada lewa polkula mozgu?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Mózgiem nazywamy centralną część układu nerwowego kręgowców oraz większości bezkręgowców. Bardzo często możemy się spotkać z określeniem „mózgowie”. Mózgowie człowieka znajduje się w czaszce. Jest jednym z najbardziej skomplikowanych narządów człowieka, stopień jego rozwoju wpływa na warunkowanie istnienia świadomości. Część, która obejmuje obie półkule mózgu nazywa się „kresomózgowie”. Odpowiada ona za nadzór większości czynności fizycznych oraz umysłowych. Różne części kresomózgowia odpowiedzialne są za różne zachowania. Lewa półkula mózgu odpowiada w szczególności za takie aspekty jak: kontrola mowy, logiczne myślenie, nauki ścisłe. Włókna nerwowe znajdujące się na lewej półkuli przechodzą na prawą część rdzenia kręgowego, skutkiem tego jest, że mięśnie z jednej strony naszego ciała są pod ścisłą kontrolą ośrodków nerwowych strony przeciwnej, na przykład w sytuacji, której uszkodzimy lewą półkule to mięśnie znajdujące się po prawej stronie naszego ciała zostaną porażone. Półkula prawa kontroluje myśli oraz myślenie artystyczne. Tomasz Szatkowski

Twoja odpowiedź

3 + 9 =